Пенко Пенков

CEO в Agency Without Borders Ltd.

Изучавал Застрахователно и социално дело – Магистър в/във СА “Д.А.Ценов” Свищов

  • Share